مشاهده خبر

خبر برگزاری همایش سال 1400 در هفته نامه اقتصاد کارا


بنگاه‌های بزرگ و هوش نوآوری

۱۰۰ شرکت برتر در ایران ۱۴۰۰

ابوالفضل کیانی بختیاری، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این مراسم که صبح امروز در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، گفت: بنگاههای برتر ایران، مصداق واقعی پشتیبانی و حمایت از تولید هستند و باید از آنها که در این شرایط سخت کار و تلاش ارزنده ای می کنند، سپاسگزاری کرد.

وی در آغاز سخنان خود با ارائه مدل عوامل برتری و پایداری بنگاههای بزرگ، گفت: هوش نوآوری، یکی از عوامل مهم در موفقیت و پایداری بنگاههای بزرگ است. در شرایط نا اطمینان، پر ابهام، پر تغییر و پیچیده، رهبران کسب و کار از ظرفیت هوش نوآوری استفاده می کنند. البته هوش هیجانی و هوش تحلیلی نیز مکمل هوش نوآوری عمل می کند.  تفکرا واگرا و تفکر همگرا از ابزارهای هوش نوآوری است و بسته به شرایط ، مورد استفاده قرار می گیرد.

کیانی بختیاری، توجه به رویکردهای بین المللی نوپدید فناورانه و صنعتی نظیر انقلاب صنعتی چهارم و جامعه پنجم را از دیگر ویژگی مدیران بنگاههای بزرگ در این دوره دانست و گفت:  در جامعه پنجم، iot  جای خود را به iop داده است.  بر این اساس، انسان، تاب آوری و پایداری از ویژگی های نسل پنج صنعت است.

وی افزود: حرکت به سمت پارادایم های حکمرانی هوشمند از دیگر علل مانایی و پایایی بنگاههای بزرگ است . در این رویه، اقتصاد چرخشی یک مسئولیت اجتماعی است.  اقتصاد گیگ نیز که در اقتصادهای پیشرو مطرح می شود،، اقتصاد آزادکاران و فریلنسرها هستند. فریلنسرها هم علاقمندند که همه وقت خود را در یکجا متمرکز کنند. برای همین تایم بروکرهایی دارند که وقت خود را به جاهای مختلف تخصیص می دهند. در اقتصادهای اشتراکی هم می توان به مدل شرکت‌های چون اوبر و ا بی آن بی اشاره کرد.

یکی دیگر از اقتصادهای تراز اول دنیا، توجه به توسعه پایدار و محیط زیست است که در سرفصلی چون اقتصاد سبز مطرح می شودو برای همین منظور، برچسب اکوفرندلی یا دوستدار محیط زیست موجب اقبال بیشتر مخاطبان و مشتریان می شود.

وی وجود سازمانهای دوسوتوان را از دیگر دلایل پایداری بنگاههای  بزرگ دانست و گفت؛ فعالیت هایی منطبق بر سود و اختصاص سرریز سود به جامعه در محور توجه بنگاهها قرار دارد. سازمانهای هیبریدی و سازمانهای دوناتی نیز در اینجا قابل بحث است.

بخش آخر سخنان مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، اشاره به تبدیل شرکت ها به مثابه یک شهروند و شکل گیری صنعت سبز بود که آن هم از دیگر ویژگی های مانایی بنگاههای بزرگ است.  او گفت: بر خلاف گذشته، دوگانه زدایی رویکرد دیگری است که بنگاههای بزرگ در نظر دارند.

ابوالفضل کیانی بختیاری در ادامه به مدل رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی پرداخت و گفت: در نخستین دوره رتبه بندی، ارزیابی تنها با سنجش شاخص فروش شروع شد و اکنون با ۳3 شاخص ارزیابی صورت می پذیرد.

45 درصد تولید ناخالص داخلی از 100 شرکت بزرگ

۱۰۰ شرکت برتر در ایران ۱۴۰۰

مهدی صادقی نیارکی عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیزدر این مراسم گفت: کارکرد و اقدامات سازمان مدیریت صنعتی به لحاظ خدماتی که به صنعت و اقتصاد کشور ارائه کرده، بی نظیر و بی مانند است.

وی افزود: بر اساس گزارش ارائه شده در این همایش که منتج از آمارهای سال مالی 1399 است، میزان فروش ۱۰۰ شرکت برترکشور، مساوی با ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. این صد شرکت همچنین ۱۸ درصد ارزش افزوده اقتصاد ملی را دارا هستند.. وی با اشاره به اینکه امروزه ، حجم عمده اقتصادهای مطرح دنیا توسط شرکتها و بخش خصوصی اداره می شود، گفت: ما هم باید بدانیم راهی در اقتصاد ملی جز حمایت و تقویت شرکت‌های پیشران و پیشتاز نداریم.  وی در ادامه خواستار توجه بیشتربه صنایع "ساخت محور" شد.

صادقی نیارکی افزود: در ارزیابی سال آتی می توان، شاخص پیچیدگی محصول را اضافه و امتیازی بالا به آن داد؛ چرا که در دنیای پیچیده امروز، این ویژگی ارزش و اهمیت بالایی یافته است.همچنین لازم است  با هماهنگی وزارت صمت، رتبه و اعتبار شرکتها دراین ارزیابی، متناظر با حمایت‌هایی شود که در قانون حداکثری حمایت از ساخت داخل به بنگاهها اعطا می شود.

تشریح ویژگی های ارزیابی در دوره بیست و چهارم

۱۰۰ شرکت برتر در ایران ۱۴۰۰

مجید درویش، دبیر همایش و مدیر مرکز رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران، در ادامه مراسم گفت: ما۵۰۰ شرکت و برتر را نخست بر میزان فروش یا درآمد رتبه بندی می کنیم و بعد آنها را با ۳۲ شاخص دیگر می سنجیم. به گفته وی، ارزیابی بر اساس ۳۲ شاخص دیگر، در گروه صدتایی همان شرکت صورت می گیرد تا هماوردی و همتراز ی نسبی بنگاهها صورت گیرد.

معمار IMI100 و رتبه بندی شرکتهای برتر ایران، راجع به روش شناسی یا متدولوژی کار که ابتدا برمیزان فروش است، گفت: واقعیت این است که ما با انتخاب شاخص فروش است که می توانیم شرکت‌های اثرگذار را شناسایی کنیم. نگاه حاکم بر این رتبه بندی نیز، نگاهی کلان ‌ و ملی است و افزون برسیاست گذاران و برنامه ریزان، شرکتها نیزاز اطلاعات تحلیلی  بهرهبرده و خود را رقابتی تر می کنند.

مدیر مرکز رتبه بندی شرکتهای برتر ایران، با تحلیل ۵00 شرکت برتر  در ارزیابی مدل فورچون گفت: در حالیکه بیشترین تعداد در لیست ۵۰۰ تایی در آخرین ارزیابی این بنگاه شناخته شده و معیار، متعلق به چین است، ولی بیشترین درآمد مربوط به آمریکاست. در واقع شرکت‌های بزرگ، نقش پر اهمیت خود را در اقتصادهای مطرح نشان می دهند. در ایران هم شرکت‌های بزرگ که ۴ درصد شرکتها را تشکیل می دهند، ۴۷ درصد اشتغال را آن هم از نوع با کیفیت دارا هستند. به اضافه اینکه پایداری اشتغال در این شرکتها بیشتر است و عمده تحقیق و توسعه و نوآوری در این دسته قرار دارند.

وی در خصوص پراکندگی جغرافیایی 100 شرکت اول ایران گفت: ۵۲ درصد شرکت‌های بزرگ در تهران قرارردارند و پس از آن اصفهان، هرمزگان و کرمان قرار دارند.

مجید درویش با مقایسه وضعیت ترکیه و ایران در جدول ۵۰۰ شرکت برتر ، گفت: متاسفانه در مجموع و بنا بر آمارها مقایسه ای بین صد شرکت اول ایران و صد شرکت اول ترکیه که در کنار آمریکا و هند، مدل ارزیابی مشابهی داریم، آنها عماکردی نزدیک به 2 برابر بنگاههای ایرانی داشته اند و این نشان می دهد شرکتهای ایرانی باید با انجام اصلاحات متعدد در رویکرد و عملکرد خود، وضعیت را بهبود ببخشند و عملکرد بهتری را شاهد باشیم.

رشد صنعت پتروشیمی در کشور

۱۰۰ شرکت برتر در ایران ۱۴۰۰

مرتضی شاهمیرزایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز دیگر سخنران مراسم بود. او‌ با اشاره با تاریخچه بیش از ۶۰ ساله پتروشیمی در ایران گفت: اکنون ۶7 مجتمع پتروشیمی در کشور فعالند و ۷۰ طرح توسعه ای هم در کشور در حال اجرا داریم.  پیش بینی می شود امسال ۶۵ میلیون تن تولید داشته باشیم که با طرح های جدید و سالهای پیش رو، ۵۰ میلیون تن  به آن، اضافه خواهد شد.  به گفته وی، ۳۸ طرح دیگر نیز برای برنامه هشتم توسعه درنظرگرفته است.

شاهمیرزایی افزود: صنعت پتروشیمی تا آذرماه امسال، ۹ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق کرده  که تا پایان سال به ۱۲ میلیارد دلار می رسد.  با اینحال ما برای بومی سازی محصولات راه زیادی داریم. چرا که ۳۳ گرید از محصولات پتروشیمی در دنیا وجود دارد که ما فاقد بسیاری از آنها هستیم و باید برای دستیابی به تولیدات تازه و متنوع، تلاش وافر و نوآوری افزونتری داشته باشیم.

او با اشاره به وظیفه حاکمیتی و حکمرانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: این شرکت دولتی، سعی در دوری از تصدی گری و اجرای وظایف راهبری خود دارد و آماده عرضه تجارب موجود در این زمینه است.

این مراسم با اهدا لوح و تندیس به بنگاها و شرکتهای برتر به کار خود پایان داد. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک ملت، فولاد مبارکه، پالایش نفت بندرعباس، سرمایه گذاری پارس آریان، سرمایه گذاری غدیر، ایران خودرو، گروه مپنا، بانک صادرات، گسترش نفت و گاز پارسیان 10 شرکت برتر امسال بودند.

-->
 

دیدگاه شما

0
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.