- فهرست صد شرکت برتر -

شرایط اشتراک

شرکت محترم ، در صورتیکه متقاضی اشتراک در رتبه بندی شرکت های برتر ایران میباشید ، لطفا با مرکز رتبه بندی شرکت های برتر ایران تماس حاصل فرمایید. تلفن مرکز رتبه بندی: 22053808-22651793

  • شماره حساب : ​4001049304050733
  • نام صاحب حساب:​ تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی - سازمان مدیریت صنعتی
  • نام بانک :​ بانک مرکزی
  • شناسه واریز :​ 319049374252000811111102222002 ​
  • شماره شبا : ​IR170100004001049304050733 ​