- فهرست صد شرکت برتر -

شرایط اشتراک

شرکت محترم ، در صورتیکه متقاضی اشتراک در رتبه بندی شرکت های برتر ایران میباشید ، لطفا با مرکز رتبه بندی شرکت های برتر ایران تماس حاصل فرمایید. تلفن مرکز رتبه بندی: 22053808-22651793

  • شماره حساب : ​0112490779001
  • نام صاحب حساب:​ سازمان مدیریت صنعتی
  • نام بانک :​ بانک ملی
  • نام شعبه :​شعبه امانیه ​
  • کد حسابگری : ​222​ ​