- فهرست صد شرکت برتر -

ارکان رتبه بندی

همکاران رتبه بندی سال 1402 عبارتند از:

  • مدیر رتبه بندی : مجید درویش
  • مشاوران: دکتر مرتضی عمادزاده، دکتر رسام مشرفی، دکتر فرزاد حقیقی راد، دکتر راضیه رضایی، بهروز بهزاد نیری
  • مشاور سیستم های اطلاعاتی و نرم افزاری: ژاله میرزایی
  • کارشناسان : محمد امین قادری ، امیر لاهوتی
  • دبیرخانه IMI-100 : سمیرا رستگار،امیرحسین خیرخواه ، آرزو سبزه علی ، مهشید تیموریان ، پردیس شریف الکاظمی