>
ورود
سازمان مدیریت صنعتی برگزار می کند: همایش نوزدهمین سال رتبه بندی شرکت های برتر ایران (IMI-100)
جمعه,08 بهمن, 1395

 متن اصلی همایش نوزدهمین سال رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI-100) در تاریخ 4 بهمن ماه سال جاری در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.
در این همایش مقامات و سیاست گذاران اقتصادی و صنعتی کشور، مدیران شرکت‌های بزرگ و برتر ایران، صاحب نظران اقتصادی و خبرگان صنعتی حضور خواهند داشت.
بنا به این گزارش، رتبه بندی شرکت های برتر ايران از سال 1377 با معرفی 100 شرکت برتر و با رتبه بندي شركت‌ها براساس شاخص "میزان فروش" آغاز و طی سال‌های بعد به تعداد شرکت های مورد ارزیابی افزوده شد و در حال حاضر نیز سالانه 500 شرکت به عنوان شرکت های برتر معرفی می شوند
500 شرکت، ابتدا براساس شاخص میزان فروش (درآمد) مشخص می‌شوند، پس از آن، بر اساس 32 شاخص دیگر باهم مقایسه و رتبه بندی می شوند.
به گفته "مجید درویش" مدير اين طرح، از مجموع 33 شاخص این رتبه بندی ، چهار شاخص: بهره وری کل، بهره‌ وری کل عوامل، بهره وری نیروی انسانی و بهره وری سرمایه، شاخص های جدیدی هستند که در سال 95 اضافه شده اند.
در همايش شركت‌هاي برتر ايران "10 شرکت پیشرو" و "شرکت‌های برتر از نظر رشد سریع" نیز معرفی می شوند. معیار اصلی در انتخاب این شرکت‌ها، تغییر رتبه فروش شرکت‌های برتر ، طی چهار سال اخیر است، یعنی شرکت‌هایی که بیشترین ارتقای رتبه را از نظر شاخص میزان فروش داشته اند انتخاب شده و تحت این عناوین معرفی خواهند شد.
همچنین در این همایش، با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتی برای کشور، " 10 شرکت برتر صادرات گرا " بر اساس شاخص ترکیبی صادرات، مشخص و معرفی می‌شوند. این شاخص، ترکیبی از سه شاخص: میزان صادرات شرکت ،رشد صادرات و نسبت صادرات به فروش است.
از جمله گزارش های ديگري كه ارائه مي‌شود مقايسه 500 شرکت بزرگ ایران با 500 شرکت بزرگ ترکیه و 500 شرکت بزرگ آمریکا است و در آن رشته‌های مختلف کسب و کار در ایران با رشته های کسب و کار در این دو کشور از جنبه‌های مختلف مقایسه می شوند.
در مورد نتایج رتبه بندی امسال درویش گفت: شاخص "رشد فروش" شرکت‌ها در سال مالی 94 در مقایسه با شاخص رشد فروش در سال 93 افت زیادی داشته است. به بیان دقیق تر، رشد فروش 500 شرکت در سال 93 به قیمت‌های جاری 19 درصد بوده است، در حالی که رشد فروش 500 شرکت در سال مالی 94 برابر با 1 درصد بوده است.
درویش افزود: در رتبه بندی سال جاری که عملکرد شركت‌ها در سال مالی 94 ارزیابی شده است، شرکت های حوزه خدمات مالی مانند بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ای در مقایسه با شرکت‌های تولیدی، از نظر رشد فروش وضعیت بهتری دارند. یعنی در حالی که شرکت های حوزه خدمات مالی از نظر شاخص فروش (درآمد) نسبت به سال مالی 93 رشد داشته اند، بسیاری از شرکت‌های تولیدی افت فروش داشته اند.​

1 - 30 Next
خانه