>
ورود

فراخوان
شرایط اشتراک


شرکت محترم ،
در صورتیکه متقاضی اشتراک در رتبه بندی شرکت های برتر ایران میباشید ، لطفا با مركز رتبه بندي شركت هاي برتر ايران تماس حاصل فرماييد.
تلفن مركز رتبه بندي: 22053808-22651793


  • شماره حساب :   73535993/14
  • نام صاحب حساب:   سازمان مدیریت صنعتی
  • نام بانک :  بانک ملت​
  • نام شعبه :​شعبه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ​
  • کد حسابگری :  6560/7