>
ورود

تماس با ما

آدرس : تهران- خيابان وليعصر- نبش جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان مركزي - دفتر IMI-100  ​
تلفن مركز رتبه بندي : 22053808-22651794​-22651793-22046918
فاكس
: 22043001

پست الكترونيك :   imi100@imi.ir